SCHEMATY ATARI 8bit

NAZWA PLIKU OPIS ZAWARTO¦CI PLIKU
1010.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI 1010
1010s.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI 1010S
1020.zip
Schemat ideowy plotera ATARI 1020
1025.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 1025
1027.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 1027
1029.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 1029
1030.zip
Schemat ideowy modemu ATARI 1030
1050.zip
Schemat ideowy stacji dysków ATARI 1050
1064.zip
Schemat ideowy ATARI 1064 - fabrycznego rozszerzenia pamiêci 64kB stosowanego wy³±cznie do komputera ATARI 600XL
1200xl.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 1200XL
130xe.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 130XE
130xesr.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 130XE w wersji SECAM
1400xl.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 1400XL
2600.zip
Schematy ideowe ró¿nych wersji konsol ATARI 2600 Sears Arcade I
400.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 400
410ch.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI 410 w wersji A
410j.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI 410 w wersji B
5200.zip
Schemat ideowy konsoli ATARI 5200 w wersji PAL z dwoma gniazdami manipulatora
600xl.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 600XL
65xe.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 65XE
7800.zip
Schemat ideowy konsoli ATARI 7800 w wersji PAL
7800p.zip
Schemat ideowy konsoli ATARI 7800 w wersji NTSC PROSYSTEM
800.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 800
800xl.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 800XL
800xlf.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 800XL z uk³adem FREDDIE
800xlsr.zip
Schemat ideowy komputera ATARI 800XL w wersji SECAM
810.zip
Schemat ideowy stacji dysków ATARI 810
820.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 820
822.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 822
825.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI 825
830.zip
Schemat ideowy modemu akustycznego ATARI 830
835.zip
Schemat ideowy modemu ATARI 835
850.zip
Schemat ideowy interfejsu ATARI 850
action.zip
Schemat ideowy kartrid¿a z jêzykiem programowania ACTION!
astra1620.zip
Schemat ideowy podwójnej stacji dysków Astra 1620 do komputerów Atari 8bit.
arcadia.zip
Schemat ideowy kartrid¿a Arcadia Supercharger z interfejsem magnetofonu do Atari 2600
basxe.zip
Schemat ideowy kartrid¿a z jêzykiem programowania BASIC XE
basxl.zip
Schemat ideowy kartrid¿a z jêzykiem programowania BASIC XL
bb_org.zip
Schemat ideowy interfejsu Black Box do ATARI 130XE (otrzymany od Guusa Assmanna)
bbflopor.zip
Schemat ideowy kontrolera FDD do Black Box'a (otrzymany od Guusa Assmanna)
ca160.zip
Schemat ideowy klonu konsoli ATARI 2600JR
ca2001.zip
Schemat ideowy stacji dysków California Access CA2001
cartxlxe.zip
Schematy ró¿nych kartrid¿y ATARI
cx85.zip
Schemat ideowy klawiatury numerycznej CX85 pod³±czanej do portu d¿ojstika komputerów ATARI
d8002hs.zip
Schemat ideowy rosyjskiej stacji dysków do ATARI XL/XE. Schemat wyk. Simius, podes³a³ stryker.
epromy.zip
Pliki z zawarto¶ci± uk³adów ROM/EPROM sprzêtu ATARI (561kB)
freddie.zip
Schemat ideowy uk³adu FREDDIE
hwarp.zip
Schemat ideowy rozbudowy stacji dysków ATARI 1050 (WARP z procesorem 6502)
ldw2000s.zip
Schemat ideowy stacji dysków LDW SUPER 2000
logo.zip
Schemat ideowy kartrid¿a z jêzykiem programowania LOGO
maxi.zip
Schemat ideowy stacji dysków KARIN MAXI konstrukcji Mariusza GEISLERA
karinmid.zip
Schemat ideowy stacji dysków KARIN MIDI konstrukcji Mariusza GEISLERA
modulat.zip
Schematy ideowe modulatorów spotykanych w sprzêcie ATARI
pbitest.zip
Schemat ideowy testera do komputerów serii XE pod³±czanego do PBI
percom.zip
Schemat ideowy stacji dysków 5,25" Percom RFD-40S1 do komputerów Atari 8bit
pofosch.zip
Schematy ideowe interfejsów do komputera ATARI PORTFOLIO
ramex.zip
Schematy ideowe ró¿nych rozszerzeñ pamiêci do komputerów ATARI XL/XE
rana1000.zip
Schemat ideowy stacji dysków RANA 1000 do komputerów ATARI 400/800/XL/XE
remojoy.zip
Schemat ideowy d¿ojstika radiowego ATARI
sn360.zip
Schemat ideowo-pogl±dowy stacji dysków SN360
sparta.zip
Schematy ideowe ró¿nych wersji kartrid¿y SPARTA DOS X
spong.zip
Schemat ideowy legendarnej konsoli ATARI SUPER PONG
sx212.zip
Schemat ideowy modemu ATARI SX212
testcart.zip
Schemat ideowy kartrid¿a do testowania komputerów ATARI XL/XE
toms710.zip
Schemat ideowy stacji dysków TOMS 710
toms720.zip
Schemat ideowy stacji dysków TOMS 720
toms1050.zip
Schemat ideowy rozbudowy stacji dysków ATARI 1050 TOMS
trak.zip
Schemat ideowy stacji dysków TRAK AT-D2 do o¶miobitowych komputerów Atari
turbasic.zip
Schemat ideowy TURBO BASIC XL
turbo.zip
Schematy ideowe TURBO do magnetofonów
vidmus.zip
Schemat ideowy ATARI VideoMusic - urz±dzenie wy¶wietlaj±cego na ekranie telewizora kolorowe figury geometryczne w modulowane sygna³em muzycznym
vpinball.zip
Schemat ideowy konsoli ATARI VIDEO PINBALL
xc11.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI XC11
xc12.zip
Schemat ideowy magnetofonu ATARI XC12
xdm121.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI XDM121
xep80.zip
Schemat ideowy interfejsu do wy¶wietlania tekstu 80-kolumnowego w ATARI XL/XE
xesys.zip
Schemat ideowy komputera ATARI XE SYSTEM
xf551.zip
Schemat ideowy stacji dysków ATARI XF551
xfd601a.zip
Schemat ideowy stacji dysków ATARI XFD601A
xm301.zip
Schemat ideowy modemu ATARI XM301
xmm801.zip
Schemat ideowy drukarki ATARI XMM801

SCHEMATY ATARI ST

NAZWA PLIKU OPIS ZAWARTO¦CI PLIKU
adaptvga.zip
Przej¶ciówka do pod³±czenia monitra VGA do komputera Atari Falcon
ide_st.zip
Interfejs IDE do Atari ST/ STE. Wymaga wymiany TOSu!
mysz_st.zip
Schemat myszki do Atari ST pomocny przy przeróbkach myszy od Amigi na mysz do ST
st_scsi.zip
Schematy interfejsów SCSI do Atari ST (w³. stryker)
test_st.zip
Kartrid¿ testowy do Atari ST

SCHEMATY ATARI 32/64bit

NAZWA PLIKU OPIS ZAWARTO¦CI PLIKU
jaguar.zip
Schemat konsoli Atari Jaguar + CD

ROM-y

NAZWA PLIKU OPIS ZAWARTO¦CI PLIKU
1025.zip
ROM oryginalny drukarki ATARI 1025
1029eng.zip
ROM oryginalny drukarki ATARI 1029
1029pol.zip
ROM z polskimi znakami drukarki ATARI 1029 (standard Karen)
7800pal.zip
ROM Atari 7800 w wersji PAL
7800pros.zip
ROM Atari 7800 PROSYSTEM NTSC
820.zip
ROM drukarki Atari 820
ast2000.zip
ROM kartrid¿a TURBO AST 2000
astra1620.zip
ROM podwójnej stacji dysków Astra 1620 do komputerów Atari 8bit
astturbo.zip
ROM kartrid¿a TURBO AST
at810.zip
ROM stacji dysków Atari 810
atari850.zip
ROM interfejsu ATARI 850 (CO12099)
atarios.zip
ROM ATARI XL/XE (nowsza wersja)
basicxl.zip
ROM kartrid¿a BASIC XL
bibomon.zip
ROM systemowy ATARI z BIBO-MONITORem
c024947a.zip
ROM Atari BASIC wersja C
c060302a.zip
ROM Atari BASIC wersja B
ca2001.zip
ROM stacji dysków California Access CA2001
co12399b.zip
ROM ATARI 400/800 z procedurami matematycznymi
co12499b.zip
ROM ATARI 400/800 system low
co12599b.zip
ROM ATARI 400/800 system hihgh
doscrt.zip
ROM kartrid¿a TURBO DOS 2.0
happywar.zip
ROM HAPPY WARP - rozszerzenie ATARI 1050
highchip.zip
ROM systemu XL/XE do wspó³pracy z HAPPY WARP
indus12.zip
ROM v. 1.2 stacji dysków INDUS GT
indus14.zip
ROM v. 1.4. stacji dysków INDUS GT
ldwrom.zip
ROM stacji dysków LDW SUPER 2000
logocrt.zip
ROM kartrid¿a LOGO
maxi1.zip
ROM interfejsu FDD KARIN MAXI
multicart.zip
ROM kartrid¿a z grami (Air Wolf, Monkey Magic, Moon Patrol, Sea Dragon, Spiky Harold, Milky Race)
omnimon.zip
ROM systemowy ATARI z OMNI-MONitorem
ospolxl.zip
ROM systemowy z polskimi znakami (do wspó³pracy z drukark± ATARI 1029)
percom_rom.zip
ROM stacji dysków Percom RFD-40S1 do komputerów Atari 8bit
qmeg.zip
QMEG - alternatywny system ATARI XL/XE
qmeg4v4.zip
QMEG wersja 4.4
qmegtoms.zip
QMEG firmy TOMS
rana1000.zip
ROM stacji dysków RANA 1000
rom1050a.zip
ROM v.A stacji dysków ATARI 1050
rom1050b.zip
ROM v.B stacji dysków ATARI 1050
rom5200.zip
ROM ATARI 5200 (C019156)
romxf551.zip
ROM stacji dysków ATARI XF551
sdxcrt.zip
ROM kartrid¿a SPARTA DOS X
sys2000.zip
ROM systemowy ATARI XL/XE z TURBO 2000
systemxe.zip
ROM systemowy ATARI XE
systemxl.zip
ROM systemowy ATARI XL
t2000f.zip
ROM kartrid¿a TURBO 200F
tbasicxl.zip
ROM Turbo Basic XL montowany do wnêtrza komputera
telelink.zip
ROM kartrid¿a TELELINK
test130.zip
ROM kartrid¿a testowego do komputerów XL/XE
tippi.zip
ROM systemowy XL/XE emuluj±cy ATARI 400/800
toms1050.zip
ROM stacji dysków ATARI 1050 TOMS TURBO
toms360.zip
ROM stacji dysków Toms 360 nades³any przez truba
toms710.zip
ROM stacji dysków Toms 710
toms720.zip
ROM stacji dysków Toms 720
top1050.zip
ROM TOP DRIVE do stacji dysków ATARI 1050 (wersja KAREN)
topdrger.zip
ROM TOP DRIVE do stacji dysków ATARI 1050(wersja niemiecka)
tophappy.zip
ROM TOP DRIVE do stacji dysków ATARI 1050 (wersja HAPPY)
turb2000.zip
ROM kartrid¿a TURBO 2000 (wersja uproszczona)
turbokso.zip
ROM kartrid¿a TURBO 2000 KSO
ubasxe.zip
ROM kartrid¿a BASIC XE w wersji uniwersalnej kaseta/dysk
usaction.zip
ROM kartrid¿a ACTION!
warpguus.zip
ROM Happy Warp 1050 (otrzymany od Guusa Assmanna)
xdm121.zip
ROM drukarki Atari XDM121
xep80u12.zip
ROM U12 przystawki 80-kolumnowej XEP80
xep80u2.zip
ROM U2 przystawki 80-kolumnowej XEP80
xmm801.zip
ROM drukarki Atari XMM801
zabeztur.zip
ROM kartrid¿a TURBO 2000 zabezpieczaj±cy przed kopiowaniem nagrane programy